Broučci

Mladší třída 

Ve třídě Broučků je zapsáno 22dětí. Děti jsou ve věku od 2,5 do 4 let.V této třídě vytváříme dětem vhodné podmínky, aby se mohly začlenit mezi své vrstevníky, seznamují se s novým prostředím, se jmény kamarádů a ostatních zaměstnanců mateřské školy.

Číst dál: Broučci

Včelky

Starší třída

Kapacita třídy Včeliček je 23 dětí. V této třídě jsou zapsány děti od 4,5 do 7 let. Za spoluúčasti dětí se vytváří pravidla třídy a učitelka dbá na jejich dodržování. Děti zde mají dostatek vhodných podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. 

Číst dál: Včelky

Zahrada

Školní zahrada

Součásti mateřské školy je pěkně udržovaná zahrada, která je vybavená pro venkovní aktivity dětí.

Číst dál: Zahrada