Včelky

Napsal Super User

Starší třída

Kapacita třídy Včeliček je 23 dětí. V této třídě jsou zapsány děti od 4,5 do 7 let. Za spoluúčasti dětí se vytváří pravidla třídy a učitelka dbá na jejich dodržování. Děti zde mají dostatek vhodných podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. 

Dle vlastního zájmu se seznamují s anglickým jazykem a se základy hry na zobcovou flétnu a navštěvují aktivitu „Předškoláček“ a Logopedickou intervenci. Klade se důraz na tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. Rozvíjí se řeč dítěte, cvičí se schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení. Starší děti se vedou k samostatnosti, sebeobsluze a upevňování návyků.  Pravidelně po obědě si čistí zuby – přizpůsobeno aktuálním opatřením pandemické situace.

Děti se rozvíjí ve výtvarných a hudebních činnostech. Učí se zacházet s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, s grafickým a výtvarným materiálem. Seznamují se s různými výtvarnými technikami a tvořením z keramické hlíny. V hudebních činnostech se vedou k intonačně čistému zpěvu za doprovodu klavíru, učí se sladit pohyb s hudbou, ale i pohyb se zpěvem, procvičují hru na rytmické nástroje. Jsou vedeny k tělovýchovným činnostem, pravidelně zařazujeme jógové chvilky s relaxací. Ve třídě je umístěna Interaktivní tabule, na které pravidelně pracujeme s výukovým programem Barevné kamínky.

Příležitostně vystupují a účastní se akcí pořádaných SVČ Mozaika, muzeem a knihovnou. Kulturním programem a dárečky obohacují život v domově pro seniory a penzionu. Navštěvují kulturní a umělecká místa, hravou školičku bruslení, cvičení na trampolínkách, plavání a akce zajímavé pro děti předškolního věku pořádané v Poličce a okolí.

 

Třída Včelky 01
Třída Včelky 01
Třída Včelky 02
Třída Včelky 02
Jídelna včelky
Jídelna včelky
Odpočinková mís...
Odpočinková místnost

Kategorie: