O nás

Obecná charakteristika školy

 

Mateřská škola Rozmarýnek Polička vznikla dnem 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Historie školy sahá do r.1879, kdy byla otevřena škola v budově rodinné vilky, která byla bývalými majiteli darována Poličce za účelem výchovy a vzdělávání dětí. Jedná se o dvoutřídní školu s celodenním provozem od 6.30 hod. do 16.30 hod. Mateřská škola se nachází v centru města.  V blízkosti školy je možnost blízkého a bezplatného parkování na veřejném parkovišti pod Tylovým domem.                                                                                        

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro Mateřskou školu Palackého náměstí v Poličce, kam se strava dováží. Školní kuchyně se skládá z vlastní kuchyně, přípravny a skladu. Školní kuchyně je po celkové stavební rekonstrukci. Kapacita kuchyně je 120 jídel.

Kapacita Mateřské školy je 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou tříd. Mladší děti chodí do třídy Broučků a starší děti do třídy Včelek. S dětmi pracují 4 pedagogové. Vybavenost tříd pomůckami je velmi dobrá, dle finančních možností jsou dokupovány a průběžně modernizovány.

Přestože se Mateřská škola nachází ve středu města, k pobytu dětem slouží klidná zahrada a malý dvorek. Zahrada se nachází za budovou MŠ. Předností zahrady je její uzavřený prostor, který umožňuje závětří a soukromí pro pobyt dětí. Pískoviště je chráněno sítí a přístřeškem, tak, aby byly děti chráněny proti slunku.

K vycházkám a pobytu venku dětí využívá mateřská škola blízké okolí – park a Liboháj, kde jsou děti seznamovány s přírodou. K výchovně vzdělávacím vycházkám zařazujeme také pobyt na nedaleké přehradě, kde mají děti možnost sledovat živou a neživou přírodu. Změny na zahrádkách v jednotlivých ročních obdobích pozorují děti při pobytu venku na dolním předměstí a na zahrádkách u stadionu.

Kategorie: